Čestereg  45˚ 33' 47,70'' N     20˚ 31' 54,50'' E   

    

     Naslovna

     Istorijat sela

     Geografski položaj

     O.Š. Petar Kočić

     Sport

     Udruženja

     Foto galerija

     Zanimljivosti

Svlačionica za RK Napredak - Čestereg

Krajem 2007-e započeti su radovi na izgradnji svlačionice za rukometni klub Napredak iz Česterega. Ovaj projekat je pomoglo ministarstvo za sport koje je obezbedilo oko 2,5 miliona dinara. Nakon završetka, ovaj objekat će biti višenamenski,tj. po potrebi će se koristiti kao dodatna svlačionica u sklopu doma kulture.

 

 

Pišite nam na

cestereg@yahoo.com


Prognoza vremena iz prve ruke!!!

www.hidmet.sr.gov.yu

 
 
 

 

 
Cell Phones
Las Vegas Nevada Real Estate

C o p y r i g h t :  Č e s t e r e g  2 0 0 8