Čestereg  45˚ 33' 47,70'' N     20˚ 31' 54,50'' E   

    

     Naslovna

     Istorijat sela

     Geografski položaj

     O.Š. Petar Kočić

     Sport

     Udruženja

     Foto galerija

     Zanimljivosti

 Telefoni

 Važniji telefoni ustanova, udruženja i firmi u Česteregu. Pozivni broj za Čestereg je 023.

 

 

 Mesna kancelarija  

 Mesna zajednica

833-310

833-312

 Osnovna škola "Petar Kočić"

 Predškolska ustanova "Desanka Maksimović"

833-308

833-175

 Ambulanta 

 

833-337

 Pošta Čestereg

 

833-300

833-494

 

 Dom penzionera

 

833-174  
 FK Napredak 833-173
 

 Ekonomija

 Kooperacija

833-320

833-399

 

 MBS komerc (bivša Sloga)

 

833-305

 

 
Cell Phones
Las Vegas Nevada Real Estate

 AD Kozara

 

833-176, 833-177

833-302, 833-456

 BB trade

 

833-311  
C o p y r i g h t :  Č e s t e r e g  2 0 0 8