Čestereg
 Istorijat sela
 Geografski položaj
 O.Š. Petar Kočić
 Sport
 Udruženja
 Foto galerija
 Zanimljivosti
 Forum
 Mesna zajednica
 Crkva
 Kontakt

 

 

Odluka o raspisivanju oglasa
Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 33-4/2015

Дана:15.04.2015.

 

На основу члана 13 Статута Mесне заједнице Честерег, Савет Месне заједнице Честерег на својој седници одржаној дана 25.03.2015. године донео је одлуку о расписивању

О Г Л А С А

Савет МЗ Честерег овим огласом позива заинтересоване грађане да дају своју понуду за закуп пословног простора у Честерегу површине 37 м2 који се налази у улици М. Тита 46 бивша пекара.

Пословни простор се издаје за обављање сопственог посла на период од 5 (пет) година с могућношћу продужења уговора.

Пословни простор се издаје у виђеном стању, закупцу се признаје улагање до 1.000ЕBРА које ће се одбити од закупнине. Преправке простора се могу вршити само уз сагласност Месне заједнице.

Закупнина се плаћа до 15-ог у месецу за претходни месец, до 20-тог у месецу закупац мора приложити фотокопију уплаћених обавеза (струја, вода, гас).

Месна заједница задржава право кориштења инсталираног спољњег електричног прикључка за потребе организовања планираних манифестација уз признавање тих трошкова.

Заинтересовани грађани своје понуде за месечну закупнину могу доставити у затвореној коверти са назнаком „За Оглас-не отварати“ у Месну заједницу Честерег поштом или лично до 27.04.2015. год. до 14.00 сати. Почетни износ је 50ЕBРА у динарској противвредности.

Савет МЗ Честерег ће приступити отварању понуда 29.04.2015. год. са почетком у 17,00 сати у просторијама Месне заједнице Честерег. За отварање понуда биће позвани да присутвују и подносиоци понуда.

 

Председник Савета

МЗ Честерег

Раде Обрадовић. с.р.

 

 Pišite nam

Podržite nas

Važniji telefoni

Drugi o Česteregu

Dobro - Loše

Reč dve o prezentaciji

Preporučujemo

Sajtovi iz okoline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Ljubiša Šujica